TABLE OF CONTENTS

Streamingbeleid

Effective date: nov 10, 2023
TABLE OF CONTENTS

Dit Hily Streaming- en Beloningsbeleid (het “Beleid”) vormt een integraal onderdeel van de Hily Gebruiksvoorwaarden en vult deze aan zoals hieronder vermeld. Dit Beleid, samen met de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, de Hily Betaalde Servicevoorwaarden en -condities en enig ander hierin genoemd document, vormt de Overeenkomst die de relatie met gebruikers en anderen die interactie hebben met Hily Corp., postadres: 3172 North Rainbow Boulevard # 1132, Las Vegas, NV 89108 en onze dochterondernemingen en filialen (“Hily,” “wij” of “ons”) regelt met betrekking tot het gebruik van hily.com en/of andere websites (de “Sites”) en onze Service (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst).

Hily stelt haar leden in staat om zichzelf uit te drukken en doet haar best om een ​​zo handig mogelijke Service uit te geven en te ondersteunen om dit te bereiken. We zijn erop gebrand om van Hily uw meest opwindende ervaring in dating en sociale ontdekking te maken.

 1. HILY COMMUNICATIEFUNCTIES

Onze favoriete Hily-functies zijn streaming en andere communicatietools. Door deze functies te gebruiken, kunt u uw live-video’s streamen en uw emoties delen met de hele Hily-community, groepen maken en berichten plaatsen, uw verhalen publiceren en zoveel van uw belangrijke momenten delen als u wilt. U kunt zich overal en altijd via Hily uiten: in een café, thuis, buiten, tijdens het luisteren naar muziek of eten. U kiest uw eigen versiering. U moet echter de volgende regels erkennen en naleven bij het gebruik van de communicatiefuncties van Hily:

 1. aangezien uw streams, verhalen, foto’s, etc. binnen de definitie van “Gebruikersinhoud” vallen onder de Hily Gebruiksvoorwaarden, mag u geen inhoud maken die, zonder beperking:
 • obsceniteit, pornografie, seksueel (zowel expliciet als impliciet) grof, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, intimiderend, inflammatoir, onnauwkeurig, misleidend, frauduleus of illegaal is, of naaktheid van welke aard dan ook bevat;
 • racisme, fanatisme, geweld, haat of lichamelijk letsel van welke aard dan ook tegen een groep of individu bevorderen;
 • haatzaaiende of op haat gebaseerde uitspraken van welke aard dan ook bevatten;
 • bedoeld zijn om andere gebruikers of derden te intimideren of lastig te vallen of daadwerkelijk te doen;
 • inbreuk kunnen maken of kunnen in strijd zijn met een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van een partij, inclusief Gebruikersinhoud die auteursrechtelijk beschermd materiaal van anderen bevat (bijvoorbeeld foto’s, afbeeldingen, muziek, films, video’s, enz.) zonder eerst de juiste toestemming te verkrijgen;
 • bevatten video’s, audio, foto’s of afbeeldingen van een andere persoon zonder hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (of in het geval van een minderjarige, de wettelijke voogd van de minderjarige) of schendt anderszins de privacy- of publiciteitsrechten van iemand;
 • het bevorderen of mogelijk maken van illegale of onwettige activiteiten, zoals instructies over hoe je illegale wapens of drugs kunt maken of kopen;
 • iemands gegevensprivacy- of gegevensbeschermingsrechten schenden;
 • enige vorm van reclame- of promotiemateriaal bevatten;
 • de concurrenten van Hily promoten of hun activiteiten waarderen;
 • zijn, naar het oordeel van Hily, onaanvaardbaar of beperken of belemmeren het gebruik of genot van de Service door een persoon of stellen Hily of haar gebruikers bloot aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook; of
 • zijn, naar het oordeel van Hily, in strijd met een van de beleidslijnen van Hily.
 1. Hily heeft het recht om naar eigen goeddunken Gebruikersinhoud als ongepast te identificeren en deze op elk moment te verwijderen/blokkeren of anderszins niet beschikbaar te maken;
 2. u mag geen live streams uitzenden, opnemen, streamen of anderszins maken of andere Gebruikersinhoud maken wanneer dit een gevaar kan opleveren voor u, uw vrienden of familie of andere mensen (bijv. u heeft geen recht om Gebruikersinhoud te maken tijdens het rijden, klimmen, koken op een open vuur, dansen met tijgers, skiën of schaatsen, enz.);
 3. u mag geen Gebruikersinhoud maken die bedoeld is om de gevoelens van anderen te kwetsen;
 4. u heeft geen recht om anderen illegale dingen te laten doen via het streamen, inclusief, zonder beperkingen, het aanbieden, vragen, bestellen of anderszins vertellen om een ​​deel van de Overeenkomst te schenden, inclusief de Hily Betaalde Servicevoorwaarden;
 5. u moet zich houden aan de Overeenkomst, inclusief de Hily Betaalde Servicevoorwaarden en de Community-regels;
 6. u heeft geen recht om op enigerlei wijze aan te geven dat u een relatie heeft met Hily of dat wij u of enige producten of diensten hebben goedgekeurd voor welk doel dan ook;
 7. het is verboden om een politieke mening te delen, deel te nemen aan politieke activiteit, links te verstrekken naar websites van politieke partijen, inclusief de bijdrage/donatie pagina van een politieke partij, en kijkers te vragen rechtstreeks bij te dragen/doneren aan een politieke partij of te stemmen op een politieke partij tijdens het streamen;
 8. u mag niet om liefdadigheid of donaties vragen op een obscene manier;
 9. u mag uw streams op elke manier promoten die niet verboden is door zowel de toepasselijke wet als de Overeenkomst;
 10. we gebruiken redelijke beveiligingsmaatregelen om uw streams of hun records te beschermen tegen ongeoorloofd kopiëren en distributie. Hily garandeert echter niet dat ongeoorloofd kopiëren, gebruik of distributie van uw streams of hun records door derden niet zal plaatsvinden.

 

 1. SCHADELOOSSTELLING

U geeft hierbij vrij en gaat ermee akkoord ons en/of onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elke bewering of claim gebaseerd op enig verlies, schade, schikking, kosten, uitgaven of andere aansprakelijkheid (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten die zijn gemaakt en/of die nodig zijn om het recht op schadeloosstelling succesvol te vestigen), voortvloeiend uit of gerelateerd aan: (a) enige daad of nalatigheid van u, inclusief, maar niet beperkt tot, enige schending van de Overeenkomst, inclusief dit Beleid of bewering of claim van nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, opzettelijk wangedrag of fraude van u; of (b) uw streaming, evenals het creëren of distribueren van de Gebruikersinhoud.

 1. DIAMANTEN

Diamanten zijn een soort beoordelingspunten die Hily en zijn leden uw algehele bijdrage aan de applicatie en de gemeenschap laten zien. Ze dienen als een soort “prestigelabel” voor onze gebruikers. Voor zover toegestaan door de Hily-applicatie, kan een gebruiker diamanten verdienen terwijl hij/zij live gaat, Gebruikersinhoud maakt, communiceert met andere leden, in-app-prestaties behaalt, enz. Hily kan gebruikers aanmoedigen om met andere leden te communiceren en hun emoties te delen door hun inspanningen te belonen. Wanneer een gebruiker een bepaald niveau van diamanten bereikt, kan hij/zij aanspraak maken op een beloning. Houd er rekening mee dat:

 • diamanten zijn geen in-app, virtuele of echte objecten van waarde, ze hebben zelf geen waarde;
 • een gebruiker kan niet communiceren met diamanten, het zijn slechts punten op een beoordelingsschaal;
 • diamanten zijn op zichzelf geen beloning; ze zijn een grafische weergave van de inspanningen van een gebruiker in de applicatie;
 • zodra een beloning is geclaimd, wordt de hoeveelheid diamanten verminderd om fraude en dubbele verzoeken te voorkomen.
 1. VERWIJZINGSPROGRAMMA

Hily moedigt alle bestaande leden aan om Hily-services aan te bevelen bij hun vrienden, familie en collega’s om streamer te worden in de Hily-applicatie (het “Verwijzingsprogramma”).

Om de gekwalificeerde verwijzing te worden, moet de doorverwezen persoon:

 • een nieuwe gebruiker zijn in de Hily-applicatie;
 • zich aanmelden voor de Hily-applicatie met behulp van de verwijzingslink of -code van het lid om de verwijzingen correct bij te houden;
 • instemmen met en voldoen aan de Overeenkomst;
 • ten minste 60 minuten streamen in de Hily-applicatie.

De gebruiker kan in aanmerking komen voor een bonus voor elke gekwalificeerde verwijzing onder het Verwijzingsprogramma. De bonus die van toepassing is op de gekwalificeerde verwijzing zal worden weergegeven in het Streaming Center in de sectie “Mijn verwijzingen” van de Hily-applicatie.

Door deel te nemen aan het Verwijzingsprogramma verklaart en garandeert de gebruiker dat (a) de gebruiker een persoonlijke relatie heeft met de doorverwezen persoon; (b) de gebruiker zal voldoen aan alle toepasselijke regels en voorschriften bij de deelname aan het Verwijzingsprogramma.

Het volgende is een niet-uitputtende lijst van beperkende activiteiten die de gebruiker diskwalificeren om bonussen te verdienen via het Verwijzingsprogramma:

 • zelfverwijzing;
 • het creëren van duplicerende of valse accounts, profielen, links of berichten, of het gebruik van scripts of bots van welke aard dan ook om voordelen te krijgen van het Verwijzingsprogramma;
 • het plaatsen van een verwijzingslink op een pagina die niet wordt beheerd en gecontroleerd door de gebruiker die de services aan de persoon doorverwijst;
 • het misleiden of proberen te misleiden van iedereen in verband met het Verwijzingsprogramma, inclusief, maar niet beperkt tot, het verkeerd voorstellen van uw relatie met Hily of het doen alsof u een vertegenwoordiger van Hily bent in een officiële hoedanigheid;
 • het plaatsen van het Hily-logo of vermelding van Hily in enige advertentietekst, extensies of banneradvertenties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hily;
 • enige massale e-mailverspreiding, verspreiding aan vreemden, of enige andere promotie van een verwijzingslink of code op een manier die ongevraagde commerciële e-mail of “spam” zou vormen of lijken te vormen naar het oordeel van Hily;
 • het ondernemen van enige actie of het maken van inhoud die kleinerend of lasterlijk is voor Hily.

Hily behoudt zich het recht voor om alle verwijzingen, gekwalificeerde verwijzingen te beoordelen en bonussen onder het Verwijzingsprogramma te weigeren, inhouden of annuleren die Hily, naar eigen goeddunken, als frauduleus, onethisch, verdacht of anderszins inconsistent met het Verwijzingsprogramma, Hily Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of enige andere toepasselijke regels of voorschriften beschouwt.

 1. BELONING

Hily behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om uw inspanningen bij het gebruik van de applicatie te belonen. Bij het overwegen van een beloning kan Hily rekening houden met (a) de kwaliteit en duur van uw streams, het aantal kijkers dat betrokken raakt of geïnteresseerd is in de streaming, de manieren waarop kijkers reageren op uw streams en de rapporten van kijkers over spam; (b) de tijd van uw activiteit in de applicatie; (c) het aantal publicaties, verhalen, foto’s, enz. die u heeft gepubliceerd; (d) de cadeaus die u heeft ontvangen en in-app prestaties die u heeft behaald en (e) alle andere criteria die Hily belangrijk vindt.

Bij het aanvragen van een beloning kan het lid kiezen uit een type beloning: (a) een geldbeloning; (b) toegang tot in-app-functies, inclusief gelicentieerde inhoud; of (c) merkmerchandise (indien beschikbaar) of andere beloning die wordt getoond in het relevante gebied van de applicatie. De volgende regels zijn van toepassing op het lid dat een beloning aanvraagt:

 • Leden kunnen een beloning aanvragen via de relevante sectie van de applicatie en alleen als ze genoeg beoordelingspunten (diamonds) hebben;
 • Het Lid mag niet meer dan vijf (5) keer per maand een beloning aanvragen;
 • Als Leden kiezen voor een geldbeloning, mogen ze niet meer dan 1.000 USD per keer per gebruiker en 5.000 USD per maand aanvragen;
 • Hily kan een aanvraag binnen 7 werkdagen na de aanvraagdatum verwerken;
 • het Lid mag geen verzoek indienen totdat alle voorgaande verzoeken zijn voltooid;
 • Als uw profiel geblokkeerd, verbannen of anderszins uitgeschakeld is vanwege schending van de toepasselijke wet of een schending van de Gebruiksvoorwaarden of de bepalingen van dit Privacybeleid, kunt u geen beloning aanvragen.
 • Hily is gerechtigd om een beloningsvervulling te weigeren of te pauzeren om vermoede illegale activiteiten te voorkomen die verboden zijn in de Gebruiksvoorwaarden. Hily is gerechtigd om de wettige activiteiten te identificeren door maatregelen en criteria op te stellen naar eigen goeddunken.

Hily beschouwt de volgende situaties als illegale activiteiten, maar niet beperkt tot:

 • account hacken, diefstal van naam, frauduleus gebruik van creditcards of andere ongepaste handelingen met betrekking tot aankoop of betaling, inclusief het gebruik van valse bonnen of bevestigingen van aankoop/betaling; hetzelfde of
 • soortgelijke foto’s, stem- en/of tekstberichten verzenden naar een onbepaald aantal gebruikers, willekeurig andere gebruikers toevoegen als vrienden, en andere handelingen die Hily als spam heeft aangemerkt;
 • handelingen met als doel verkoop, propaganda, reclame, werving of andere winstgevende activiteiten (uitgezonderd die toegestaan door Hily), seksuele of obscene handelingen, prostitutie aanzetten of werven, laster, smaad, intimidatie of belediging van andere gebruikers, of Hily gebruiken voor een ander doel dan voorgeschreven hierin;
 • Hily gebruiken voor doeleinden van financiële misdrijven en fraude;
 • handelingen van illegale manipulatie van Hily door gebruik te maken van BOT, valsspeeltools of andere technische middelen, handelingen van opzettelijk gebruik van storingen in Hily’s systeem, handelingen van het maken van oneerlijke vragen of verzoeken aan Hily, inclusief verschillende terugbetalingsverzoeken van één account of veel accounts die zijn gemaakt door één gebruiker (bijv. overmatig herhalen van dezelfde vraag);
 • de gebruiker die een beloning wil ontvangen, is dezelfde gebruiker die hem/haar punten van beoordeling (diamanten) heeft gegeven;
 • het krijgen van veel klachten van andere gebruikers met betrekking tot uw activiteiten in Hily;
 • andere handelingen die de werking van Hily of het gebruik van Hily door andere gebruikers belemmeren of hinderen.

Indien een gebruiker kiest voor een geldbeloning, is de beloning van Hily geen gift of donatie, maar een betaling voor de diensten van de gebruiker in de Hily-community. Het bedrag van de vergoeding en de criteria voor beloning worden uitsluitend door Hily bepaald op basis van de specifieke situatie. Indien Hily besluit om u financieel te belonen, kunnen wij contact met u opnemen en vragen om enkele noodzakelijke documenten in te vullen en ons uw bankgegevens te verstrekken. Als u niet binnen 14 dagen na ontvangst van ons verzoek de vereiste informatie of documenten verstrekt, verliest u uw recht op vergoeding. U kunt ook uw recht op beloning (ofwel opgebouwd of nog op te bouwen) verliezen als u een van de voorwaarden van de Overeenkomst, de toepasselijke wetgeving of als u uw profiel verwijdert, schendt. Hily heeft het recht om een derde partij aan te wijzen om de beloningsbetaling te verwerken. Indien een dergelijke betaling door een derde partij aan u wordt ontvangen, wordt de betalingsverplichting van Hily hierdoor geacht correct te zijn uitgevoerd.

Leden zijn verantwoordelijk voor en dragen hun eigen belastingen, kosten en uitgaven die voortvloeien uit de onderhandeling, voorbereiding, uitvoering en prestatie van een van de documenten van Hily en de hierbij voorgenomen transacties, inclusief, maar niet beperkt tot, de kosten van juridisch adviseurs, financiële instellingen, inclusief banken, betalingssystemen, etc.

Hily is niet verplicht om een betaling te doen als het totale bedrag dat betaald moet worden vanwege de bovengenoemde beloning minder is dan $100, en kan in plaats daarvan deze betalingsverplichting opsparen totdat de totale verplichting aan u gelijk is aan of meer is dan $100. Er gelden echter speciale regels voor gebruikers uit de Verenigde Staten en de Europese Unie:

 • USA en niet-EU-landen. Als er gedurende ten minste zes (6) opeenvolgende maanden geen substantiële activiteit op uw profiel heeft plaatsgevonden en u in die periode geen beloningen ter waarde van ten minste $100 heeft verzameld, kunnen we uw beloning annuleren;
 • Als er gedurende ten minste zes (6) opeenvolgende maanden geen substantiële activiteit op uw profiel heeft plaatsgevonden en u in die periode geen beloningen ter waarde van ten minste $100 heeft verzameld, hebben wij het recht om uw beloning te annuleren na zeven (7) dagen schriftelijke kennisgeving.

Geen van de hierboven vermelde bepalingen vormt:

 • Hily’s verplichting om u een salaris of regelmatige betalingen te betalen;
 • Hily’s verplichting om u een vergoeding, beloning, vergoeding te betalen waar Hily u niet rechtstreeks over informeert;
 • uw recht om een ​​tariefbedrag, beloningscriteria, frequentie of middelen van betalingen te bepalen die door Hily moeten worden verricht;
 • uw recht om vooruitbetaling van een beloning aan te vragen;
 • uw recht om het bedrag van een beloning of de manier waarop deze wordt betaald te betwisten;
 • een situatie waarin Hily u vraagt ​​om inhoud te creëren of Hily te voorzien van enige diensten.
 1. OPSLAG

Als algemene regel worden streamopnamen tot 7 (zeven) kalenderdagen na de datum van de livestream opgeslagen. Streams van speciaal belang voor Hily worden opgeslagen gedurende de door Hily bepaalde termijn die nodig wordt geacht. Dergelijke streams kunnen door Hily worden gebruikt voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot marketing, reclame, analyse, enz. Andere regels met betrekking tot de verwerking van uw gegevens en de toekenning van intellectuele eigendomsrechten op door de gebruiker gegenereerde inhoud (in het bijzonder op de streams) zijn te vinden in de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid.

Als u vragen heeft over dit Hily Streaming en Reward-beleid, neem dan contact op met ons klantondersteuningsteam op support@hily.com.

Hily: Dating App
Meet People.Find Love...
Scoor de app